Mažoji Scena QR Code

37383 views   |   Designed by: hercuzz  |   13-08-2014
Visual QR Code embed URL:
Mažoji Scena QR Code

Mažoji Scena QR Code description:


Neformalaus teatrinio ugdymo erdv? jaunimui ir moksleiviams. Tai pasipriešinimas vaik? ir jaunimo kult?rinei atskir?iai ir pagalba orientuojantis šiuolaikin?je ?vairialyp?je kult?roje!

Related: Mažoji Scena QR Code, best qr code, my qr code

Loading...