Fakulta Zahradnictva QR Code

6120 views   |   Designed by: pikalik  |   07-08-2014
Visual QR Code embed URL:
Fakulta Zahradnictva QR Code

Fakulta Zahradnictva QR Code description:


Podmienky prijímacieho konania na I.stupeň štúdia II. kolo – doplňujúce prijímacie konanie 24.06.2014 08:01:09 Podmienky prijímacieho konania na I.stupeň štúdia II. kolo – doplňujúce prijímacie konanie (Bakalárske štúdium) na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2014/2015

Related: Fakulta Zahradnictva QR Code, my qr code, make qrcode

Loading...